Domingo, 10 de abril de 2022

Tal i em va succeir amb gufolof que va fer directes del Dark Souls ( doblats en català ). M'ha succeït amb la streamer @Kat_Zherik.

Pel que he entès del seu streamer el Projecte Ce Trencada està fent un treball de traduir diferents videojocs. Està fent la dura tasca de traduir els videojocs antics com Fate of Atlantis i Monkey Island. Si voleu saber més informació al respecte, aquest és el seva plana web el canal de Twitter i enllaç discord:

Enllaç Web Projecte Ce Trencada

Enllaç Twitter Projecte Ce Trencada

Enllaç Discord Projecte Ce Trencada

Si voleu gaudir dels streamings de Kat_Zherik aquest són es seus enllaços, canal de twitch:

https://www.twitch.tv/kat_zherik

Calendari de Twitch:

https://www.twitch.tv/kat_zherik/schedule


Comentaris