Domingo, 23 de octubre de 2022

El següent article és un "speech" breu, però intens de l'actor Mario Moreno més conegut amb el sobrenom "Cantinflas". La pel·lícula es titula "El ministro y yo"(1976).

Vostès tenen un concepte molt equivocat del que és la burocràcia. Saben d'on prové aquesta parauleta. "Buro", del francès "bureau", que vol dir escriptori, i "cràcia" del grec "cratos" que significa poder. En unes altres paraules, millor dit, vostès exerceixen el poder des dels escriptoris. Però no tota la culpa és de vostès, no, si vostès són bona gent. La culpa és més aviat és dels seus superiors, de caps com vostè i de molts com vostè que són aus que vénen de passada. Que no ha sabut inculcar en els empleats públics el verdader sentit de la burocràcia i la responsabilitat que està encerra. Per què els errors en l'administració frenen el desenvolupament, el progrés, la democràcia..., ¿I saben el que és democràcia? El poder del poble para el poble, ja que vostès també són poble, s'obliden dels que estan allà a fora dels que esperen. Dels que fan cues com aquests! Que també són poble i que ells depenen de vostès, però vostès també depenen d'ells. Perquè ells, en pagar els seus impostos, les seves contribucions, li estan pagant els sous de tots vosaltres. Les seves vacances, els seus serveis mèdics i les seves jubilacions. En altres paraules, tots necessitem de tots(tothom). Vivim en un món agressiu, en un món angoixós, en un món on ningú creu que ningú. Hem perdut fins i tot en la nostra pròpia fe.

Segurament podem puntualitzar algunes coses, cert, però no és menys cert que el dia d'avui això encara continua succeint. Molt encertat.


Comentaris (0)  | Enviar
Comentaris